Услуги

SCA Security

В основата на добрата инвестиция в сигурност е правилната оценка на необходимостта. Ето защо, всички наши предложения за решения в сферата на сигурността започват с оценка и анализ на вашите нужди. Адекватната оценка ще намали вашите първоначални и постоянни разходи за охрана и ще осигури по-добро ниво на защита. Сферите на сигурността в, която можем да предложим решение са "Сигурност на имуществото и активите", "Информационна сигурност", "Технологични системи за защита" и "Сигурност при управление на човешния капитал". За повече информация или запитване за оферта се свържете с нас.

SCA Cleaning

Дейностите по почистване са организирани и насочени както към крайни, така и към бизнес потребители. Решенията са индивидуални, като преди всичко се съобразяваме с нуждите на клиента и трайният ефект от услугата. За да бъдем близо до вас, сме организирали голяма част от дейността си чрез мобилни екипи, които разполагат с оборудване и средства да изпълнят всяка от предлаганите от нас услуги. В дейността използваме препарати и машини съобразени с различните видове настилки и покрития. Изпълнението на всяка услуга можете да проследите по чек-лист, който ще ви предоставим преди и след извършването на описаните в него дейности. За повече информация или запитване за оферта се свържете с нас.

SCA Facility

Свържетете се с нас за повече информация относно предлаганите услуги!

Consult & Audit

Нашите специалисти в сферата на soft facility мениджмънт услугите са професионалисти, които ще:

  • Одитират нивото на съответствие на потребностите ви спрямо обема, честотата и качеството на получаваните от вас услуги;
  • Дефинират точно вашият специфичен проблем в съответната област, като предложат възможни решения;
  • Създадат, въведат и контролират за избран от вас период от време променените вече процеси или дейности;
  • Ви позволят да боравите с предвидими бюджети за съответните дейности;