За нас

Service Consult & Audit (SCA) е създадена през 2016 година в гр. София, Блгария. Фирмата оперира на пазара на услуги насочени към бизнес и крайни потребители чрез трите си бранда "Security Consult & Audit", "Cleaning Consult & Audit" и "Facility Consult & Audit". Административното управление на компанията е общо, но оперативната дейност е разделена, за да можем да осигурим ефикасна продуктова специализация, познаване на детайлите на всяка дейност и икономии от обема и мащаба на извършваните услуги.

Държиим на чистотата нашите взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици! В основата на всеки успех е откритото и почтено отношение. Ако не можем да ви бъдем полезни ще ви го кажем. Няма да ви предложим услуга, която не можем да извършим. Но ще извършим услугите, които предлагаме, така че да бъдете доволни от направеният избор. Защото сме обърнати с лице към хората!

Екип

В основата на успеха стои правилното дефиниране на проблемите на клиентите, намиране на правилният механизъм за тяхното елиминиране и постоянното управление на процесите. Нашият екип се състои от специалисти с дългогодишен опит в решенията на различни проблеми в сферите на сигурността, почистването и дейностите по техническа поддръжка на сгради и съоръжения. Оперативното ръководство на всяка дейност се извършва от специалист в съответната професионална област, а задачите на административно и управленско ниво от мениджъри с дългогодишен опит в управлението на процеси.